Telefony:
+48 570 642 777
+48 535 423 777
Formularz kontaktowy
  1. Strona glowna
  2. Prywatność

Prywatność

Polityka prywatności i warunki opisane poniżej są częścią warunków korzystania z portalu http://monolit-pro.pl/ (dalej - Portal).

Dane osobowe użytkownika mogą obejmować: imię i nazwisko, NIP, adres e-mail, numer telefonu lub inne informacje, które są potrzebne dla zidentyfikowania osoby fizycznej. Odwiedzanie Portalu nie wymaga rejestracji i podawania danych osobowych.

Wszystkie dane osobowe użytkownika są wykorzystywane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”). Korzystając z Portalu, użytkownik zgadza się na warunki niniejszej Polityki prywatności.

Podanie danych osobowych w naszym Portalu jest dobrowolne. Przesyłając je, upoważniasz Portal do wykorzystywania informacji w określonym celu. Jednak nie podanie pewnych informacji może stanowić przeszkodę w świadczeniu niektórych usług.

Przy podaniu danych osobowych w Portalu, używając metod takich jak wypełnianie web-formularza lub wysyłanie wiadomości e-mail, informacje te zostaną wykorzystane w celu dostarczenia użytkowniku informacji lub usługi, o którą użytkownik prosił. Wymagane dane można przekazać innym agencjom rządowym, aby spełnić wymagania użytkownika. Twoje dane osobowe nie zostaną przekazane organizacjom pozarządowym, chyba, że osoby te mają prawo do wykonywania określonych usług rządowych.

Nowości
Formularz kontaktowy